Romania: LTVL

The Romanian teachers from Liceul Tehnologic Iorgu Vârnav Liteanu involved in the project belong to different curricular areas: Languages, Math, History, Geography, Citizenship/Economics, and Art. They have been involved in previous eTwinning and Erasmus+ KA2 projects. In addition they involve students in local and regional contests, as well as model lessons during teachers’ meetings. Teachers in our school take part in learning events and online seminars organized by the eTwinning platform in order to develop their professional skills.

Taking into consideration past history related to communism, the Romanian partners consider it highly important to promote activities and projects which aim at learning to live together in a democratic and multicultural society and enabling pupils to acquire the knowledge and skills to promote social cohesion, value diversity and equality, appreciate differences – particularly between different faith and ethnic groups – and settle disagreements and conflicts in a non-violent manner with respect for each others’ rights.

The Romanian teachers also have particular expertise and interest in determining how best to assess 21CL skills among students. They will be the lead partners in developing the handbook on “Approaches to Assessment: What can we assess, and how can we do it?” It will support educators’ development and dissemination of tools that are appropriate for the assessment of 21C competences, in order to support an approach to teaching and learning that values such skills.

Profesorii români de la Liceul Tehnologic Iorgu Vârnav Liteanu implicați în proiect fac parte din arii curriculare diferite: Limbi, Matematică, Istorie, Geografie, Cetățenie / Economie și Artă. Ei au fost implicați în proiecte anterioare de eTwinning și Erasmus + KA2. În plus, acesti profesori implică elevii în concursuri locale și regionale, precum și in lecții model în timpul întâlnirilor de catedra ale  profesorilor. Profesorii din școala noastră participă la evenimente de învățare și seminarii online organizate de platforma eTwinning pentru a-și dezvolta abilitățile profesionale.

 

Luând în considerare istoria trecută legată de comunism, partenerii români consideră extrem de importantă promovarea activităților și a proiectelor care vizează învățarea de a trăi împreună într-o societate democratică și multiculturală și care să permită elevilor să dobândească cunoștințe și abilități de promovare a coeziunii sociale, și egalitatea, sa  aprecieze diferențele – în special între diferite credințe și grupurile etnice – și să soluționează dezacordurile și conflictele într-o manieră non-violentă, respectând drepturile celorlalți.

 

Profesorii români au, de asemenea, o expertiză deosebită și un interes deosebit pentru a determina cum să evalueze cel mai bine aptitudinile 21CL ale elevilor Acestia vor fi partenerii principali în elaborarea manualului “Abordări ale evaluării: ce putem evalua și cum putem face acest lucru?” Acesta va sprijini dezvoltarea și diseminarea de către educatori a instrumentelor adecvate pentru evaluarea competențelor 21C,  pentru a sprijini o abordare a predării și a învățării care valorizează aceste abilități.